Super User

Super User

Projekti

Nov 15, 2019

U saradnji sa Savjetom Muslimana Crne Gore a uz podršku Fonda za Očuvanje i zaštititu manjinskih prava uspješno je realizovan projekat Kultura, tradicija i običaji Muslimana barskog područja.

Prepoznajući značaj arhitekture i kulture graditeljstva kao jednih od stubova identiteta i posebnosti koji se ogleda u tradiciji dugoj više stotina godina projektne aktivnosti su fokusirane i posvećene najupečatljivijim objektima muslimanske gradnje na području Bara.

Graditeljstvo u sebi nosi sumu inkorporiranih karakteristika tradicije, običaja i kulture jednog naroda što je vrlo karakteristično za muslimansko nasljeđe. U ovom katalogu i promo videu smo obradili objekte koji oslikavaju najrazličitije segmente viševjekovnog bivstvovanja muslimanskog naroda na ovom prostoru.

Ovi objekti najbolji su svjedoci ulaganja muslimanskog naroda u zajednicu i prostor u kome žive te doprinosa ukupnom multinacionalnom bogatstvu Crne Gore.

 

Ovdje možete preuzeti katalog koji je realizovan uz podršku FZM CG 

 

Pogledajte i kratkometražni promo video! (Video je realizovan koristeći posebnu wide tehniku, kako bi se stvorio utisak prvog lica)

 

Suada Begović,            Bijelo Polje

Fahrudin Dervišević,   Gusinje

Predsjednik

Nov 15, 2019

Sabrija Vulić, Kotor, novinar zaposlen u RTV Crne Gore.

Rodjen 12.01.1963.g. u Kotoru. završio Fakultet za turizam i hotelijerstvo, magistrant Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju.

Novinarsku karijeru započeo 1989.g. u Radio Kotoru. Radio u TV Sky Sat, RTV Atlas,a trenutno angažovan na mjestu Rukovodioca Promocije programa RTV Crne Gore.Tokom karijere bio dopisnik mngih domaćih i medjunarodnih medija. Dobio brojna priznanja za svoj rad.

U jednom periodu bio generalni sekretar Matice Muslimanske Crne Gore. Otac četvoro djece.

III SAZIV SAVJETA MUSLIMANSKOG NARODA CRNE GORE

 

PREDSJEDNIK SAVJETA

Sabrija Vulić, novinar iz Kotora

 

POTPREDSJEDNICI SAVJETA

Suada Begović, dipl.pravnica iz Bijelog Polja

Fahrudin Dervišević, dipl.ekonomista iz Plava

 

SKERETAR SAVJETA

mr Kadrija Kurpejović, mr ekonomskih nauka iz Podgorice

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA

Predsjednik i sekretar Savjeta su po svojim funkcijama članovi Izvršnog odbora Savjeta.

Članovi Izvršnog odbora izabrani na Konstitutivnoj sjednici Savjeta 09.decembra su i:

1.    Ajanović Avdo, mr energetike/dipl.inž.elektrotehnike, iz Pljevalja;

2.    Međedović Murat, inžinjer tehnologije, iz Bijelog Polja;

3.    Čikić Saida, mr socijalnog rada, iz Bijelog Polja;

4.    Koljenović Edin, diplomirani politikolog, iz Podgorica, i

5.    Ganić Nusret, slikar iz Rožaja.

 

Članovi III saziva Savjeta muslimanskog naroda Crne Gore

 

Članovi Savjeta izabrani po funkciji

 

1.

Mevludin Nuhodžić

Bijelo Polje

ministar u Vladi Crne Gore

2.

Dr. Suad Numanović

Bijelo Polje

poslanik u Skupštini Crne Gore

 

Članovi Savjta izabrani na Elektorskoj skupštini

 

1.

Vulić Sabrija

Kotor

novinar

2.

Kurpejović Kadrija

Podgorica

mr ekonomskih nauka

3.

Begović Suada

Bijelo Polje

dipl.pravnica

4.

Čikić Saida

Bijelo Polje

mr socijalnog rada

5.

Smaković Semir

Podgorica

dipl.ekonomista/spec.marketinga

6.

Ajanović Avdo

Pljevlja

mr energetike/dipl.inž.elektrotehnike

7.

Bibezić Adaleta

Ulcinj

diplomirana pravnica/advokat

8.

Ganić Nusret

Rožaje

slikar

9.

Dervišević Fahrudin

Gusinje

diplomirani ekonomista

10.

Drpljanin Suada

Bijelo Polje

dipl.pravnica-profesorica

11.

Gačević Mirheta

Podgorica

dipl.ekonomista

12.

Medjedović Murat

Bijelo Polje

inžinjer tehnologije

13.

Koljenović Edin

Podgorica

dipl.politikolog

14.

Muhović Edina

Berane

profesorica razredne nastave

15.

Bektašević Mustafa

Bijelo Polje

diplomirani pravnik/upravni poslovi

16.

Dobardžić Salih

Bijelo Polje

penzioner

17.

Pelinković Alen

Bar

Inžinjer vazduhoplovstva

18.

Bibić Almera

Rožaje

prosvjetni radnik - pedagog

19.

Novalić Sabaheta

Petnjica

volonter u NVO

20.

Kalezić  Esad

Bar

student stomatologije

21.

Bećirović Fikret

Bijelo Polje

diplomirani ekonomista

22.

Abdić Lejla                            

Podgorica

projekt menadzer

23.

Skenderović Emina

Podgorica

spec. socijalne politike i socijalnog rada

 

 

R.br

Prezime i ime

Mjesto

1.

Abdić Lejla

Podgorica

2.

Ajanović Avdo

Pljevlja

3.

Begović Suada

Bijelo Polje

4.

Bektašević Mustafa

Bijelo Polje

5.

Bećirović Fikret

Bijelo Polje

6.

Bibezić Adaleta

Ulcinj

7.

Bibić Almera

Rožaje

8.

Bikić Bajram                           

Bijelo Polje

9.

Vulić Sabrija

Kotor

10.

Ganić Nusret

Rožaje

11.

Gačević Mirheta

Podgorica

12.

Dervišević Fahrudin

Gusinje

13.

Dobardžić Salih

Bijelo Polje

14.

Drpljanin Suada

Bijelo Polje

15.

Kalezić  Esad

Bar

16.

Kolić Mediha

Bijelo Polje

17.

Koljenović Edin

Podgorica

18.

Kurpejović Kadrija

Podgorica

19.

Medjedović Enver

Bijelo Polje

20.

Medjedović Murat

Bijelo Polje

21.

Muhović Edina

Berane

22.

Novalić Sabaheta

Petnjica

23.

Omerović Ensad

Bijelo Polje

24.

Pelinković Alen

Bar

25.

Skenderović Emina

Podgorica

26.

Smaković Semir

Podgorica

27.

Crnovršanin Arun

Bijelo Polje

28.

Čikić Saida

Bijelo Polje

29.

Čoković Salko

Bijelo Polje

30.

Šabanović Alen

Bijelo Polje

MUSLIMANI CRNE GORE
 
Zvanični statistički i drugi podaci o nacionalnom identitetu
 

U popisima stanovništva u državama zapadnog Balkana – Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, Kralevini Jugoslaviji i Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji odnosno njenim republikama i pokrajinama, novonastalim državama raspadom bivše SFRJ, Saveznoj Republici Srbiji i Crnoj Gori, Državi Srbija i Crna Gora, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji, datiraju zvanično od 1910. godine, iako je u Kraljevini SHS ozvaničen prelazak muslimanske vjerske manjine u etno-nacionalnu manjinu 1919/1920. godine.
Uz to, u etničkom i nacionalnom sastavu stanovništva u bivšoj SFRJ i njenim članicama, republikama i pokrajinama, dešavale su se značajne promjene u popisima stanovništva od 1948. do 1991. godine, kao i u novonastalim državama poslije 1991. godine, - Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj. Crnoj Gori, Sloveniji i Makedoniji.
U državama i regijama koje su ušle u sastav Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije, Bosna i Hercegovina, Srbija, Slovenija, Crna Gora, Hrvatska i Makedonija, broj Muslimana, kao nacionalna odrednica, nacionalnost, kretao se:

1910. godine 612 hiljada ili 4,7%
1931. godine 353 hiljade ili 2,40%
1948. godine 809. hiljada ili 5,1%
1953. godine nije postojala mogućnost njihovog nacionalnog izjašnjavanja.
1961. godine 973. hiljade ili 5,2%
1971. godine 1.730 hiljada ili 8,42%
1981. godine 1.999. hiljada ili 5,12%
1991. godine 2.280. hiljada ili 8,9%

Kao što se iz podataka vidi nacionalnog identiteta Bošnjak nije bilo ni u jednom popisu u pomenutih državama i republikama i pokrajinama zaključno sa 1991. godinom. 
Bošnjaci se prvi put javljaju u popisima stanovništva izvršenim poslije 2001. godine u novonastalim državama nakon raspada bivše SFRJ, dok se u Bosni i Hercegovini govori samo o Bošnjacima, iako po zvaničnim statističkim podacima iz popisa stanovništva 1991. godine postoje Muslimani, a ne Bošnjaci, a novi popis nije još izvršen.

 

MUSLIMANI U CRNOJ GORI

Po popisima stanovništva od 1948-2003. godine


Prve podatke o Muslimanima Crne Gore nalazimo u popisima koji su vršeni po vjerskoj pripadnosti, jer nacionalna identifikacija u Evropi počinje poslije 1893. godine. Podaci o popisima stanovništva po vjerskoj pripadnosti, u kojima se iskazuju i pripadnici islamske vjere, u Crnoj Gori imamo 1441; 1465; 1468; i 1570. godine Međutim, Dr Ejup Mušović, u svojoj knjizi Muslimani Crne Gore, ističe da podaci o Muslimanima Crne Gore, koji imaju karakter nacionane osobenosti, postoje od 1879. godine, tj. poslije Berlinskog kongresa i stalno su se uvećavali sa uvećanjem teritorije Crne Gore.

Zvanični statistički podaci o Muslimanima Crne Gore od 1948. god.

1948. godine Muslimani „Nacion. neopredijeleni“ 378 ili 0,1% ukupnog stanov.
1953. godine Muslimani „Jugosl. neop“ 6.42ili 1,5% 
1961. godine Muslimani etnička pripad. 30.665 ili 6,5%
1971. godine Muslimani, nacionalnost 70.236 ili 13,3%
1981. godine Muslimani, nacionalnost 78.080 ili 13,36%
1991. godine Muslimani, nacionalnost 89.614 ili 14,57%
2003. godine Muslimani, nacionalnost 24.625 ili 3,97% 

Do smanjena broja Muslimana u popisu stanovništva 2003. godine je došlo uslijed veoma organizovane, manipulativne propagande koja je sprovođena u cilju ostvarivanja Velikobošnjačkog nacionalističkog i asimilatorskog programa, po kome bi svi Muslimani bivše SFRJ „preimenovani“ u Bošnjake.
U Crnoj Gori je propaganda sprovođenja bez bilo kakvih smetnji i osporavanja od strane rukovodstava političkih partija koje su vršile vlast i u kojima su Muslimani politički organizovani.
Jedino je Matica muslimanska, u vrlo ograničenim medijskim i drugim uslovima i mogućnostima, razobličavala ciljeve i negativne posledice ostvarivanja Velikobošnjačkog programa negiranja osobenog nacionalnog identiteta Muslimana Crne Gore i nametanja im tuđeg, bošnjačkog, koji nijesu nikada bili Bošnjaci, nijesu doselenici iz Bosne i sa bosanskim Muslimanima, preimenovanim u Bošnjake, imaju istu religiju, islam, a sve drugo osobeno i različito.

Broj Muslimana je drastično smanjen u Rožajama, Plavu, Beranama, Bijelom Polju, Podgorici, Baru i Pljevljima.
Prema popisu stanovništva 2003. godine Muslimana ima u Baru 2.575; Bijelom Polju 7.936; Beranama 2.301; Pljevljima 2.930; Podgorici 4.399; Rožajama 1.510; Plavu 788; Nikšiću 693; i Ulcinju 681;, dok je broj u drugim opštinama zanemarljiv. Ipak u 14 crnogorskih opštin ima više Muslimana nego novostvorenih Bošnjaka.

Savjet Muslimanskog naroda Crne Gore  očekuju da se na narednom popisu stanovništva doći do "otriježnjenja" crnogorskih  Muslimana, jer su mnogi uvidjeli da su prevareni i da je njihov pravi i jedini nacionalni identitet Musliman, da im jezik nije bosanski i da im matica drzava nije Bosna i Hercegovina prema kojoj imamo duboko uvažavanje, već Crna Gora.

U svakom slučaju, Savjet Muslimanskog naroda Crne Gore spreman je da razgovara na ovu temu sa svima onima koji žele razgovarati na osnovu istorijskih činjenica, pravnih akata i nacionalnog osjećanja Muslimana Crne Gore.