Predsjednik Savjeta MNCG na okruglom stolu

Objavio  Apr 16, 2015

Na okruglom stolu koji je Ministartsvo za ljudska i manjinska prava organizovalo u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija razgovaralo se o samom značaju članstva u Evropskoj uniji kao i ulozi manjinskih naroda u tom integracionom procesu.

 

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović je izjavio da svako demokratsko društvo posvećuje puno pažnje poštovanju i zaštiti ljudskih i manjinskih prava, a posebno vodi računa o položaju manjinskih naroda.

"Uloga države je tu od presudnog značaja za olakšavanje njihovog položaja u cjelokupnom društvu. U Crnoj Gori manjinski narodi su integralni dio društva. Kao takvi, oni uživaju punu zaštitu kako u zakonodavnom smislu, tako i u okviru institucija koje zastupaju njihova prava. Ove institucije, obavezne su da daju svoj puni doprinos u ovoj oblasti jednako kao i organizacije koje se bave ovom tematikom", kazao je on.

“Ka Evropskoj uniji koračaćemo brže ili sporije, ali svi zajedno. Crna Gora je mlada u obnovi svoje nezavisnosti, ali dosta stvari je uspješno uradila. Kada je riječ o manjinskim narodima, želim istaći da je saradnja sa svim nacionalnim zajednicama na jednom visokom nivou uzajamnog poštovanja, kako predstavnika tih zajednica tako i samog vida saradnje koju ostvarujemo. U agendi poštovanja ljudskih prava generalno, jer i manjinska prava su u istoj grupi, nema mjesta za pauzu”,rekao je Numanović.

O Crnoj Gori kao multinacionalnoj, multietničkoj, multikonfesionalnoj i multikulturalnoj govorile su iz istorijskog ugla mr prof. Vesna Kovačević, prof.dr Sonja Tomović Šundić kao savjetnica predsjednika Crne Gore za ljudska i manjinska prava i Barbara Rotovnik, savjetnica za evropske integracija i ljudska prava u Delegaciji EU u Crnoj Gori.
Učesnici drugog panela bili su Sabrija Vulić, predsjednik Savjeta muslimanskog naroda Crne Gore, Marin Čaveliš predstavnik Hrvatskog nacionalnog vijeće, Muhamed Uković, potpredsjednik Romskog savjeta i Miodrag Radović, sekretar pregovaračke grupe.
 
Djeca su bogatila svoja saznanja u vezi sa relevantnim inputima o procesu EU integracija Crne Gore, položajem manjinskih naroda u Crnoj Gori kao i principima politika jednakosti i ravnopravnosti.
“Ka Evropskoj uniji koračaćemo brže ili sporije, ali svi zajedno. Crna Gora je mlada u obnovi svoje nezavisnosti, ali dosta stvari je uspješno uradila. Kada je riječ o manjinskim narodima, želim istaći da je saradnja sa svim nacionalnim zajednicama na jednom visokom nivou uzajamnog poštovanja, kako predstavnika/ca tih zajednica tako i samog vida saradnje koju ostvarujemo. U agendi poštovanja ljudskih prava generalno, jer i manjinska prava su u istoj grupi, nema mjesta za pauzu”,rekao je Ministar.

Izvor Kodex.me

Poslednja izmjena srijeda, 25 April 2018 13:53
  1. Novosti