Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović posjetio Savjet Muslimanskog naroda Crne Gore

Objavio  Apr 17, 2015

Ministar dr Suad Numanović posjetio je danas, sa svojim saradnicima/ama Savjet Muslimanskog naroda Crne Gore i tom prilikom razgovarao sa predsjednikom savjeta gospodinom Sabrijom Vulićem.

Na sastanku je razgovarano o zastupljenosti pripadnika/ca manjinskih naroda u državnim institucijama, kao i o potpisana dva Memoranduma sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava tokom prethodne godine koji se odnose na unapređenje položaja manjinskih naroda u oblasti zapošljavanja i obrazovanja. Obrazovanje je oblast kojoj svi posvećujemo značajnu pažnju iz razloga što je neophodno u smislu svakog daljeg progresa. Ovih dana Ministarstvo je potpisalo Memorandum o saradnji i sa Policijskom akademijom u cilju daljeg razvoja manjinskih prava i sloboda kroz afirmaciju Ustava Crne Gore i zakonskih rješenja koja se tiču njihovih prava i sloboda, kao i  unapređenja principa rodne ravnopravnosti. Ministar Numanović upoznao je detaljnije predsjednika savjeta Vulića sa odredbama sporazuma i naglasio da svi nacionalni savjeti treba da doprinesu realizaciji komunikacionog plana za informisanje zainteresovanih pripadnika/ca manjinskih naroda potencijalnih kandidata/kinja za upis IX generacije na Akademiji.

Na sastanku je bilo riječi i o radu Fonda za zaštitu i unapređenje manjina, kao i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama, kao nezaobilaznim temama kada je riječ o unapređenju prava i sloboda pripadnika/ca manjinskih naroda.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

  1. Novosti