DELEGACIJA SA KOSOVA POSJETILA SAVJET

Objavio  Jun 11, 2015

Predstavnici Generalnog sekretarijata konsultativnog vijeća za zajednice Kosova koje funkcionise pri kancelariji Predsjednice Kosova posjetili su Savjet Muslimanskog naroda Crne Gore  gdje sui h dočekali Predsjednik Sabrija Vulić I Generalni sekretar Kadrija Kurpejović.

U delegaciji sa Kosova su bili : Slobadan M. Vujičić predsjednik Udruzenja Crnogoraca Kosova, Darko Dimitrijević predsjedavajući Savjetodavnog vijeća,Generalni sekretar Nafije Gas I drugi.

Tema sastanka bila je način funkcionisanja I iskustva iz rada Savjeta Muslimanskog naroda u Crnoj Gori kao I zaštita Muslimanske nacionalne manjine na Kosovu.

  1. Novosti

Kontakt

Mar 26, 2018 184 Kontakt

Mubarek dani 2018

Mubarek dani 2018

Mar 26, 2018 306 Islamske teme

Hadisi

Hadisi

Mar 26, 2018 247 Islamske teme