Moc kulture - Multikilturalizam i savremene umjetničke prakse:etnizacija ili interakcija? Featured

Objavio/la  Mar 25, 2019

Od 04.-06. decembra 2018 godine,u Ulcinju, održana je trodnevna konferencija na temu “Moc kulture - Multikilturalizam i savremene umjetničke prakse:etnizacija ili interakcija?”

Konferencija je organizovana od strane Fondacije Konrad Adenauer u saradnji sa IACTOM, a prisustvovali su predstavnici Ministarstva kulture i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, zatim predstavnici iz lokalne samouprave, akademici kao i akteri nezavisne kulturne scene iz cijele Crne Gore.

Kao zavrsni dio - kulturni dio večeri promivisan je kuvar i servirana jela iz kuvara “Tradicionalna babina kužina”- autora Adalete i Dženane Bibezić, te su prisutni imali priliku da probaju tradicionalnu kuhinju krajnjeg juga crnogorskog primorja, ulcinjsko-starobarsku kuhinju. Kuvar je štampan kao projekat Fonda za manjine iz budzeta Savjeta Muslimana Crne Gore.

O cijeloj konferenciji je snimljena emisija u reziji RTCG “Mostovi” urednice Emine Hodzić Knezević

Emisiju možete pogledati na:  http://www.rtcg.me/tv/emisije/informativni/Mostovi/226081/mostovi-30122018.html 

Poslednja izmjena ponedeljak, 25 Mart 2019 16:00
  1. Novosti