Obrazovanjem prevazilaziti tradicionalnu ulogu žene Featured

Objavio/la  E.S. Avg 01, 2019

U okviru projekta „Obrazovanje Muslimana u Crnoj Gori ”, čiji je nosilac Mustafa Bektašević, održana je tribina ,,Obrazovane i uspješne žene Muslimanke sa naših prostora”.

„Opšti cilj projekta je doprinos afirmaciji Muslimana u Crnoj Gori kao autohtonog i konstitutivnog naroda a kroz podizanje svijesti o potrebi za obrazovanjem svakog pojedinca pripadnika zajednice. Dok je specifičan cilj upoznavanje pripadnika Muslimanskog naroda i šire javnosti sa obrazovanjem kao prioritetnim zadatkom i obavezom svakog pripadnika zajednice Muslimana u Crnoj Gori", naveo je Bektašević.

Na tribini su govorile studentkinja Adela Zejnilović, profesorice Lejla Bektašević, Zehra Balić i Sada Drpljanin Fetić.

Govoreći o  prevazilaženju tradicionalne uloge žene, Muslimanke, Zejnilović je kazala da je četrdesetih godina prošlog vijeka broj obrazovanih Muslimanki na ovim prostorima bio svega 25 procenata  dok je četrdeset godina kasnije obrazovanih bilo oko 80 procenata.

„I ako normativni i standardi u Evropi i kod nas garantuju pravo na školovanje bez diskriminacije, u praksi je iznenađujuća razlika između stepena obrazovanja muškaraca i žena istog životnog doba. Ogromna razlika je i između obrazovanja  gradskih i seoskih žena. Međutim danas su žene političari, doktori preduzetnici a kao takve koje nama Muslimankama mogu poslužiti kao primjer su mr Nelka Omerhodžić i mr  Edita Dautović koje sa mnogo priznanja koje stiču iz godine u godinu,  daju primjer mladim ženama, Muslimankama da bez obzira na predrasude,  sa svojom upornošću, obrazovanjem i snagom mogu dostići daleko", navela je Zejnilović.

Moderator programa bila je Gordana Ganić, a na kraju tribine ispred Savjeta Muslimana Crne Gore, izložbu slika poznatog muslimanskog slikara i člana Savjeta Muslimana Crne Gore Nusreta Nuska Ganića, otvorila je Suada Drpljanin Fetić.

Projekat "Obrazovanje Muslimana u Crnoj Gori"  podržao je Fond za ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore.

 

Preuzeto sa: www.radiobijelopolje.me

 

Poslednja izmjena cetvrtak, 01 Avgust 2019 15:18
  1. Novosti