Slikarsko nasljeđe Muslimana u Crnoj Gori

Objavio  Feb 06, 2016

Projekat „ Kultura Muslimana u Crnoj Gori „

Nosilac: Selma Alihodži.

U  galeriji centra za kulturu u Bijelom Polju  realizovan je treći i poslednji program pod nazivom „ Slikarsko nasleđe Muslimana u Crnoj Gori „ a u okviru projekta „ Kultura Muslimana Crne Gore „

Program  je realizovan kao dvije cjeline i to:

-          Tribina na kojoj su učesnici govorili na teme „ Slikarstvo i IslamU“. „ Slikari Muslimani iz Crne Gore“, „ Slikari Muslimani iz Bijelog Polja“ i drugi dio IZLOŽBA SLIKA  tri bjelopoljca Muslimana, različite dobi, obazovanja i stila.

Učesnici tribine bili su.

Asmir Pućurica, koji je u vidu prezentacije predstavio osnovne elemente slikarstva u islamu i predstavio najznačajnija ostvarenja slikarstva  koje se oslanja na Islam.

 Asmir Pućurica, student

Mehmed Meša Suljević, akademski slikar i profesor likovne kulture u bjelopoljskoj Gimnaziji, je govorio o poznatim slikarima sa sjevera  Crne Gore, osobenostima njihovog slikarstva i uticaju Islama na njihov stil slikanja.

Mehmed  Meša Suljević, akademski slikar i profesor likovne kulture

Profesor dr Draško Došljak ( Filološki fakultet u Nikšiću ), je govorio o slikarstvu naših krajeva , bogatom i raskošnom talentu slikara sa ovih područja i osvrnuo se na likovne radove učesnika izložbe.

Na kraju tribine, mr Abaz Dizdarević, akademski slikar, profesor i direktor JU Ratković večeri poezije, je istakao da je slikarstvo univerzalno i pripada svima bez obzira na vjeru i naciju. On je podsjetio na brojne slikarske majstore Muslimane sa naših prostora i na kraju se osvrnuo na izložene radove. Na kraju je proglasio izložbu otvorenom. 

U drugom dijelu programa otvorena je IZLOŽBA SLIKA slikara amatera iz Bijelog polja i to:

Edina Macana Erovića, Vasila Musića i Alena Kujović Vladislav S.Ribnikar“

Ovaj program je ispratila brojna publika koja je na kraju učesnike nagradila dugim aplauzom. Program je ispratio i direktor Fonda za manjine, gospodin Safet Kurtagić i članovi Savjeta Muslimana.

 

      

Poslednja izmjena ponedeljak, 02 April 2018 13:22
  1. Novosti