Želja i namjera Savjeta Muslimana je da Crna Gora bude država svih, a da Savjet bude ta spona između nacionlanih manjina, koje će sa svim građanima Crne Gore zajednički graditi budućnost države, poručio je predsjednik Savjeta Sabrija Vulić.

Naime, Savjet muslimanskog naroda Crne Gore prigodnom svečanošćcu u bjelopoljskom Centru za kulturu obilježio je večeras deceniju svog rada i postojanja, a kako je podsjetio večeras Sabrija Vulič, Savjet je oformljen marta 2008. godine, na inicijativu grupe građana muslimanske nacionalnosti.

Savjet Muslimanskog naroda Crne Gore prigodnom svečanošćcu u Rožajaskom Centru za kulturu započeo je manifestaciju Dani Muslimana Crne Gore kojom obilježava deset godina postojanja i osnivanja. 

U sklopu manifestacije “Dani Muslimanskog naroda” u Centru za kulturu Rožaje u subotu 8. Decembra sa početkom od 18h biće upriličeno muzičko veče izvorne muzike i pjesama Muslimana Crne Gore.

 

Saglasno odredbi člana 36h Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl.list RCG“, br. 31/06, 51/06, 38/07 i „Sl.list Crne Gore“, br. 02/11, 08/11, 031/17), u vezi sa Odlukom o osnivanju Fonda za  zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list Crne Gore“, br.13/08, 64/11,068/17), te shodno odredbama  Pravilnika o načinu vrednovanja projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list  Crne Gore“, br.64/18), Upravni odbor Fonda, u skladu sa  Odlukom  donesenom na sjednici održanoj 03.12.2018. god. raspisuje 

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2018.godinu

Prijavu za konkurs možete preuzeti na www.fzm.me 

 

Izvršni odbora Savjeta muslimanskog naroda Crne Gore na sjednici održanoj dana 17. novembra 2018.godine razmatrao je pristigle radove po osnovu objavljenog Konkursa za dizajn logotip (znaka) Savjeta, koji je objavljen dana 22.oktobra i trajao je do 05.novembra 2018.godine.

Akademik dr Avdul Kurpejović: Ko smo mi Muslimani Crne Gore, Matica Muslimanska, 2018.