Crnogorski Muslimani izdržali su udar vremena, pomodarske vjetrove koji duvaju sa svih strana ostajući dosljednji izboru svojih predaka da im nacionalno ime bude Musliman, saopštio je predsjednik Savjeta Muslimana Crne Gore Sabrija Vulić.

On je, povodom obilježavanja jubileja 10 godina postojanja i rada Savjeta Muslimana Crne Gore u Podgorici, istakao da su u posljednjih 20 godina “doživjeli neviđenu asimilaciju koja se najbolje očitava u brojkama, iz popisa 1991. godine, kada ih je bilo oko 90.000 do današnjih dana kada se ta brojka smanjila na 20 i nešto hiljada”.

“Ali, to nas neće pokolebati, jer dužni smo precima. Onim istim precima koji su se na prostoru nekadašnje Jugoslavije sredinom prošlog vijeka izborili da nacionalno ime svih slovenskih pripadnika islama bude Musliman. Bila je to velika borba časnih pojedinaca koje ne smijemo zaboraviti i lako precrtati ono za što su se izborili u nekim teškim vremenima, kada je bio pravi izazov dati sebi pravo da nosiš nacionalnu odrednicu Musliman”,  rekao je on.

Nakon borbe koja je trajala jako dugo, a u kojoj je učestvovao i akademik Avdul Kurpejović, Muslimani su, podsjetio je on, imenovani u Ustavu iz 1974. godine.

“Jednim potpisom grupe ljudi, samoizabranih, uz određeni politički uticaj pokušano je da se taj nacionalni predznak Musliman prebriše 2001. godine, ali nijesu uspjeli u tome”, naveo je Vulić.

 

Savjet Muslimana Crne Gore, podsjetio je on, zvanično je formiran u martu 2008. godine, na “inicijativu grupe građana muslimanske nacionalnosti, što ni tada, a ni danas nije bilo nimalo lako biti.

“Pritisnuti sa svih strana, smogli smo snage da oformimo Savjet koji brine o kulturnom i istorijskom nasljeđu crnogorskih Muslimana, a baštini crnogorski jezik kao svoj, Crnu Goru kao svoju matičnu državu”,  rekao je Vulić.

Želja i namjera Savjeta je, prema njegovim riječima, da ,,Crna Gora bude svih nas, a da Savjet bude ta spona između nacionalnih manjina koji će sa svim građanima zajednički graditi budućnost naše jedine države.

“Crnogorski Muslimani nemaju izvornu političku partiju. Smatramo da nam možda nije ni potrebna, jer je naš koncept građanski uz puno razumijevanje za potrebe jedne nacionalne manjine za očuvanjem kulturnog i nacionalnog identitet, a i ravnopravan status u društvu. Smatramo da nam ovakva Crna Gora to i omogućava, ali i da može biti i bolje”, rekao je on.

Preuzeto sa www.cdm.me

 

 

 

U čast obilježavanja jubileja Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore, u Podgorici će 13.decembra 2018. biti organizovana manifestacija “Dani muslimanskog naroda”.

Želja i namjera Savjeta Muslimana je da Crna Gora bude država svih, a da Savjet bude ta spona između nacionlanih manjina, koje će sa svim građanima Crne Gore zajednički graditi budućnost države, poručio je predsjednik Savjeta Sabrija Vulić.

Naime, Savjet muslimanskog naroda Crne Gore prigodnom svečanošćcu u bjelopoljskom Centru za kulturu obilježio je večeras deceniju svog rada i postojanja, a kako je podsjetio večeras Sabrija Vulič, Savjet je oformljen marta 2008. godine, na inicijativu grupe građana muslimanske nacionalnosti.

Savjet Muslimanskog naroda Crne Gore prigodnom svečanošćcu u Rožajaskom Centru za kulturu započeo je manifestaciju Dani Muslimana Crne Gore kojom obilježava deset godina postojanja i osnivanja. 

U sklopu manifestacije “Dani Muslimanskog naroda” u Centru za kulturu Rožaje u subotu 8. Decembra sa početkom od 18h biće upriličeno muzičko veče izvorne muzike i pjesama Muslimana Crne Gore.

 

Saglasno odredbi člana 36h Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl.list RCG“, br. 31/06, 51/06, 38/07 i „Sl.list Crne Gore“, br. 02/11, 08/11, 031/17), u vezi sa Odlukom o osnivanju Fonda za  zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list Crne Gore“, br.13/08, 64/11,068/17), te shodno odredbama  Pravilnika o načinu vrednovanja projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list  Crne Gore“, br.64/18), Upravni odbor Fonda, u skladu sa  Odlukom  donesenom na sjednici održanoj 03.12.2018. god. raspisuje 

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2018.godinu

Prijavu za konkurs možete preuzeti na www.fzm.me