Obnovljena džamija u Sutivanu

Uz pomoć sredstava odobrenih od Fonda zamanjice Crne Gore I uz logističku podršku Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore u Bijelom Polju je realizovan projekat  pod nazivom  “Zastita I unaprijedjenje kulturnog nasljedja Muslimana ovog grada". Projekat u vrijednosti od 3500 eura su relizovali Suad Čikić i Alen Omerović.

Ministar dr Suad Numanović posjetio je danas, sa svojim saradnicima/ama Savjet Muslimanskog naroda Crne Gore i tom prilikom razgovarao sa predsjednikom savjeta gospodinom Sabrijom Vulićem.

Na okruglom stolu koji je Ministartsvo za ljudska i manjinska prava organizovalo u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija razgovaralo se o samom značaju članstva u Evropskoj uniji kao i ulozi manjinskih naroda u tom integracionom procesu.

Završna manifestacija projekta „Ne zaboravi tradiciju Muslimana“ u organizaciji NVO Foruma Muslimana Bijelo Polje održana je u Domu kulture u Bijelom Polju. U prvom dijelu manifestacije održano je „Veče Ilahija“ gdje je hor Džamije Sutivan u saradnji sa horovima iz Priboja i Prijepolja priredio nezaboravno veče. Ilahije i kaside su duhovne melodije uzvišenog sadržaja, koje su postojano i snažno uticale na svjetovnu poeziju i muziku Muslimana, ali i drugih naroda, kojima su ovi neobični balkanski prostori domovina.

U Bijelom Polju je u  realizovan projekat „ Epska poezija Muslimana“  koji je osmislio  i realizovao Damir Drpljanin u saradnji sa NVU Klub kulture  sa ambicijom da se rastumači, relevantno obrazloži, predstavi i promoviše književno-umjetnički fundus muslimanskog usmenog/epskog pjesničkog stvaralaštva. U tri sesije posvećene usmenom književnom stvaralaštvu, jeziku i izvođenju muslimanskih epskih pjesnika, referentni proučavaoci usmenog stvaralaštva: Adnan Čirgić, Vladimir Vojinović, Radoje Femić, Kemal Musić, Radoman Čečović i ostali objedinili su i sa naučnog aspekta obrazložili stilsko-formalnu fizionomiju muslimanskog epskog stvaralaštva, sa posebnim akcentom na poetičke specifičnosti unutar južnoslovenskog usmeno-epskog prostora.

Projekat Ensada Omerovića I Suada Čikića

U Bijelom Polju je vjekovima njegovan multietnički sklad I vjerska tolerancija.Ovaj kraj bilježi brojne ostatke duhovne culture iz prošlosti. Na cjelokupnoj teritoriji Opštine Bijelo Polje danas postoji  13 džamija koje prestavljaju centralno mjesto religiskog života.

Prema svim realnim pokazateljima u Bijelom Polju prisutna je stalno rastuća potreba gradjana za vjerskim obredima, vjerskom poukom i drugim aktivnostima s' akcentom na mlade ljude.  Veliki je broj starijih i nemoćnih lica, odnosno osoba treće životne dobi kao i lica sa invaliditetom koji redovno obavljaju namaz u džamijama. Kako se radi o teže pokretnim licima pristup do mjesta gdje se vrši obred ili uzima abdest je olakšan od kada je urađen prilaz. Riječ je o džamijama u kojima se u periodu vršenja vjerskih obreda, a narocito za vrijeme mjeseca Ramazana okuplja po nekoliko stotina vjernika.

Dvije prigradske dzamije (Sutivan i Nedakusi) koje su rađene u novije vrijeme nisu imale asfaltiran prilaz od kapije do samog ulaza. Taj put je bio zemljani sto je vjernicima otezavao ulazak u džamiju, narocito u zimskom periodu, te je  isti bilo potrebno urediti  kvalitetnim prilazima.

 Za ove dvije džamije urađene su prilazne staze uz pomoć Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore i uz saglasnost Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore koji jepodržao projekat i donatora.

Ukupna vrijednost projekta bila je 4000 eura