U Zavičajnom muzeju „Ganića kula“ U Rožajama otvorena je izložba slika rožajskog umjetnika Nusreta-Nuska Ganića. Događaj je organizovao Savjet muslimana Crne Gore.

Povodom poziva na okrugli sto „Misija multikulturalnosti u Crnoj Gori''.
Savjet Muslimanskog naroda Crne Gore i Matica Muslimanaska obraćaju se javnosti i učesnicima skupa sljedećim

U organizaciji PAX-a u Podgorici je odrzana cjelodnevna obuka članova Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore. U ime domaćina članove savjeta je pozdravio Džemal Perovic, dok je Prof. dr. Đorđije Blažić govorio je na temu “Ustavno pravni aspketi manjinskih prava“, a Bego Begu  na temu  “Tehnike alternativnog rješavanja konflikata“

Članovi Savjeta Muslimanskog naroda imali su posebnu čast da njihovoj obuci ,prisustvuje amabasador SAD u Crnoj Gori g-din Roderick W. Moore.

Kakav je vaš stav kako bi trebalo riješiti problem autentične zastupljenosti manjina u parlementu?

Organi Savjeta Muslimanskog naroda su u vise navrata raspravljali o ovoj temi. . Stav Savjeta je da se ispostuje čl. 79 Ustava Crne Gore, a to u prevodu znaci jednak i ravnopravan status svih manjinskih naroda što pretpostavlja da na jednak broj pripadnika svi imaju jednog predstavnika.

Moj licni stav je da svako guranje u torove donosi getoizaciju , a Crna Gora ako strijemi evropskim okvirima mora da bude u tom smislu veoma demokratska I da  predstavnici nacionalnih zajednica  medjusobno rjesavaju probleme,ako ih ima. Ja licno tezim idealu ,a to je da se za prava jednog naroda bore svi poslanici u parlemntu ,medjutim praksa nam pokazuje da se svi zatvaraju u svoje obore I usko gledaju interese koji su povezani cak I sa licnim.

Smatrate li da bi za na izborima za poslanike koji treba da zastupaju manjine trebalo da učestvuju samo nacionalne stranke, ili bi to trebalo dozvoliti i partijama gradjanske orijentacije?
U ovom slucaju o kojem sam govorio ,ako u izborima ucestvuju nacionalne partije, njihovi izabrani predstavnici predstavljaju svoj narod. Naravno da očekujem ,a to je u saglasju sa mojim licnim stavom da poslanici iz gradjanskih partija zastupaju intere3se svih u skladu sa demokratskim principima.

Očekujete li da će izbornim zakonodavstvo kojim bude riješeno pitanje zastuplejnosti manjina biti obuhvaćen i Muslimanski narod?
Ja mislim da je konacno doslo vrijeme da neko u Crnoj Gori ozbiljno shvati značaj Muslimanskog naroda u našoj državui. U ovom trenutku mi u drzavnom parlamentu imamo samo jednog predstavnika,a to je Mevludin Nuhodzić koji je I član našeg Savjeta,ali kroz svoju partiju kao gradjansku on ne moze zastupati samo interese jednog naroda . Mi sada imamo situaciju da Ministar za manjine jednostavno zaboravi Muslimane u svojim izjavama,da se čak I miješa u personalni sasatv Savjeta Muslimana izražavajući nezadovoljstvo poslom koji se bavi predsjednik I da radi samo u interesu svog naroda.

PODGORICA, 22. jun 2008. (FoNet) - U Podgorici je konstituisan Savet muslimanskog naroda Crne Gore,

a za prvog predsednika izabran je novinar Sabrija Vulić. "Muslimani u Crnoj Gori konačno su, pored Matice muslimanske, dobili još jednu instituciju koja će brinuti o očuvanju njihovog nacionalnog i kulturnog identiteta", rekao je Vulić. On je istakao da će prioritetne aktivnosti Saveta muslimanskog naroda biti vezane za oblasti obrazovanja, kulture, istorije i poboljšanje društveno-političkog statusa Muslimana u Crnoj Gori. Za potpredsednike su izabrani Fahrudin Dervišević iz Plava i Semir Smaković iz Podgorice, dok će funkciju sekretara obavljati Bajram Bikić iz Bijelog Polja, saopšteno je nakon sednice Saveta koji ima 25 članova.

MATICA MUSLIMANSKA OPTUŽILA MINISTRA ZA ZLOUPOTREBU FOTELJE


Podgorica – Predsjednik i generalni sekretar Matice muslimanske, u skladu sa statutarnim ovlašćenjima, odbacili su stavove ministra za ljudska i manjinska prava Ferhata Dinoše o predstavljanju manjina u parlamentu. Oni očekuju od premijera Mila Đukanovića da ocijeni Dinošinu odgovornost zbog pristrasnosti prema pripadnicima albanskog naroda i diskriminatorskog odnosa prema pripadnicima muslimanskog naroda.

Dinoša je prošle nedjelje u intervjuu "Vijestima" kazao da bi manjine trebalo da dobiju devet mandata koji bi bili u sklopu broja ukupnih mandata. On je naveo da bi Bošnjaci, na primjer, dobili tri mandata, Albanci, zbog svojih specifičnosti i stečenih prava, bili su spremni da ''siđu'' na četiri, Hrvati bi dobili mandat.

"On nabraja manjinske narode koji bi imali poslanike u Skupštini, ali među njima nema Muslimana. Pitamo se šta je ministar Dinoša uradio sa njima, kako ih je izbrisao iz istorije, zvaničinih statističkih podataka, Ustava i crnogorske stvarnosti", kazao je predsjednik Matice muslimanske Crne Gore Avdul Kurpejović.
"Prema tom cenzusu, Albanci bi imali, uz spremnost Dinoše odnosno Albanaca da ''siđu'' sa pet na četiri poslanika, sa 30 hiljada pripadnika, dok bi Muslimani sa 25 hiljada pripadnika imali samo jednog poslanika. Zaista principijelan, objektivan i nepristrasan prilaz ovom pitanju ministra Dinoše", kazao je Kurpejović.
On ga je kritikovao zbog toga što drugima poručuje da ne diraju u ''stečena'' prava Albanaca, a "sebi daje za pravo da dira u stečena prava Muslimana kao jednog od autohtonih naroda Crne Gore koji traju skoro 600 godina".
Da se vidjeti, tvrdi predsjednik Matice muslimanske, da ministar Dinoša svoju funkciju poistovjećuje sa funkcijom predstavljanja i zastupanja Albanaca, jer nagovještava razmatranje mogućnosti izlaska iz Vlade, ako se ne prihvate njegovi predlozi o broju poslanika za Albance.
On je dodao da svaki vid nejednakosti i neravnopravnosti dovodi do diskriminacije, ignorisanja i marginalizacije pripadnika jednih i privilegovanog statusa i položaja pripadnika drugih manjinskih naroda i manjina.
"Svako rješenje o predstavljanju i zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda moraju obezbjeđivati jednakost i ravnopravnost, a to je da se jedan poslanik bira na jednak broj pripadnika pojedinih manjinskih naroda, bez ma kakvih izuzetaka kojima se daje privilegovan položaj jednima a diskriminatorski drugim pripadnicima", naglasio je predsjednik Matice muslimanske.
"Matica muslinska je blagovremeno uputila predloge Ministarstvu o izbornom zakonodavstvu za manjine i istovremeno uputila predloge Komisiji Skupštine Crne Gore, u kojima se traži poštovanje ustavnih prava o jednakosti i ravnopravnosti pripadnika svih manjinskih naroda", kazao je Kurpejović.