U emisiji "Minula nedjelja" Aplus TV predsjednik nacionalnog savjeta Muslimana Crne Gore Sabrija Vulić , govorio je o tome kakvim je političkim igrama daleke 2001.g. donijeta tzv. Deklaracija o preimenovanju imena Musliman u ime Bošnjak. Podsjetimo na popisu 1991.g. bilo je 14,5 % Muslimana da bi taj broj etničkim inžinjeringom 2003.g. došao na 3,90%. 

 

 
Nacionalni Savjet Muslimana Crne Gore poziva sve svoje sunarodnike, etničke Muslimane , da izadju na popis koji počinje danas i bez straha se izjasne kao nacionalni Muslimani.

Predstavnici nacionalnih vijeća pohvalili su u emisiji Press plus na ADRIA TV premijera Milojka Spajića nakon danas potpisanog Sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, istučući da prethodna Vlada nije imala sluha za njihove zahtjeve.

Predsjednici Vijeća-savjeta manje brojnih naroda Momčilo Vuksanović, Suljo Mustafić, Faik Nika, Zvonimir Deković, Sabrija Vulić i Mensur Šaljaj potpisali su jutros u Vladi Sporazum o uslovima za održavanje Popisa stanovništva.

Savjet Muslimana Crne Gore nastavio je sa donacijama Mrkojevićima. Ovog puta na svečanosti u školi u Gorani potpredsjednik nacionalnog savjeta Muslimana Crne Gore mr Alen Pelinkovic uručio je vrijedu donaciju učenicima ovog područnog odjeljenja OŠ “Mrkojevići”. U pitanju je multifunkcionalni kolor stampač i sto za stoni tenis sa pratećom opremom.

Delegacija Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore u kojoj su bili predsjednik nacionalnog Savjeta Muslimana Sabrija Vulić i generalni sekretar mr Kadrija Kurpejović susrela se u Podgorici sa predstavnicima Evropske komisije za zaštitu nacionalnih manjina.