Povodom Dana državnosti 13.jula delegacije SUBNOR-a Bar, Opštine Bar i Savjeta Muslima Crne Gore položile su cvijeće na spomenik palim borcima u NOR-u iz Mrkojevića.
Ispred Savjeta Muslimana cvijece su polozili Sabrija Vulic , Amir Mačkić i Mirsad Šabazović .

Delegacija Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore u kojoj su bili Sabrija Vulić, Emina Skenderović i Edin Koljenović položila je cvijeće na spomenik žrtvama civilnog rata na Pobrežju u Podgorici u znak sjećanja na genocid koji je načinjen nad muslimanskim stanovništvom u Srebrenici.

Jovan Muhadinović, magistar istorijskih nauka rođen je 1983. godine na Cetinju u tadašnjoj SR Crnoj Gori, i SFR Jugoslaviji. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu. Diplomirao je na odsjeku za istoriju i geografiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću 2009. godine. Na istom fakultetu upisao je postdiplomske studije istorije koje je završio 2018. godine. Trenutno je doktorand na studiju istorije Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Do sada je u stručnim časopisima objavio preko 40 naučnih tekstova. Objavljivao je članke i u novinama, a bio je učesnik više domaćih i stranih naučnih skupova. Njegova tema istraživanja i interesovanja je istorija Crne Gore u 19. i 20. vijeku, kao istorija Jugoslavije od 1918 – 1992. godine. Živi i radi na Cetinju, Crna Gora.

Osnovnu i srednju školu, završila u rodnom gradu, a Pravni fakultet  u Sarajevu.

 

Balija Kurpejović je  rodjen 02.10.1945.godine u  selu Sreðani kod Rožaja.  Rano djetinjstvo je proveo na  Kosovu, Osnovnu školu završio u Goraždevcu, opština Peć.Srednju tehničku školu u Peći, a četvrti stepen finalnog smjera (tehničar) u Rožajama.

Rođen 05.06.2009. godine u Podgorici, pored brojnih uspjeha koje postiže u redovnom školovanju - nosilac je diplome Luča iz OŠ „Štampar Makrije“, zapaženih rezultata na školskim, državnim i olimpijskim takmičenjima iz matematike, Elsan se od ranog djetinjstva uspješno bavi i sportom. Naime, od svoje pete godine se upustio u treniranje vrlo zahtjevnog olimpijskog sporta – Džudo-a u Džudo klubu „Kodokan“.