Održan okrugli sto na temu prava manjina Featured

Objavio/la  Nov 28, 2022

U orgnizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore održan je dvidnevni okrugli sto u Kolašinu. 

Teme o kojima su se upoznale manjinske nacionalne zajednice na okruglom stolu su uključivale su pravne regulative zaštite prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, kao i zaštite  prava upotrebe manjinskih jezika u EU i CG.

Na sastanku su bili prisutni predstavnici Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore Murat Međedović iz Bijelog Polja i Sabaheta Novalić iz Petnjice. Okruglom stolu je prisustvovao generalni direktor direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionnalnih zajednica Arben Xhurreta i tom prilikom se obratio pozdravnim riječima. 

Po osnovi pravne regulative zaštite manjinskih jezika u EU govorio je profesor Igor Lakić a po pitanju pravne regulative o zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednicau EU govorila je profesorica  Nikoleta Đukanović. 

Na okruglom stolu bilo je i diskusije prilikom koje su učestvovali predstavnici svih manjinskih nacionalnih zajednica. 

  1. Novosti