Raste broj nacionalnih Muslimana Featured

Objavio/la  May 19, 2023
Prema istraživanju CEDEM-a rađenom od 1. do 14. maja na uzorku od 1.003 ispitanika 3,9 posto gradjana Crne Gore bi se izjasnilo kao nacionalni Muslimani.
To je evidentan rast broja Muslimana u odnosu na popis iz 2011.g. kada je bilo 3,3%.
Vjerujemo da u narednom periodu će se steći uslovi da se bez pritisaka gradjani izjasne kako se sami nacionalno osjećaju što bi dovelo do planiranog broja Muslimana u Crnoj Gori od oko 5 procenata.
 
 
  1. Novosti