Objavljena publikacija- Prisustvo i zastupljenost Muslimana kao nacionalne manjine u crnogorskim medijima Featured

Objavio/la  Jun 29, 2023

U sklopu projekta podržanog od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava CG, izrađena je i objavljena publikacija „Prisustvo i zastupljenost Muslimana kao nacionalne manjine u medijima“ autora i koordinatora Dina Kalača. 

Medijsko predstavljanje i adekvatna zastupljenost u medijskom sadržaju je od izuzetnog značaja za očuvanje nacionalne posebnosti i identiteta jedne nacije. Kroz empirijsko istraživanje i kreiranjem posebnog izvještaja želimo ukazati na konkretne nedostatke kako u broju objava koji se tiču Muslimana u Crnoj Gori tako i nedostatke adekvatnog obrađivanja ne tako malog broja tema koje se tiču posebnosti bića Muslimana u Crnoj Gori te nezainteresovanost za teme koje se tiču Muslimana. Kao konačan cilj ovakvo istraživanje ima da utiče na smanjenje marginalizacije ove nacionalne grupacije u Crnoj Gori te konkretnim podacima utiče na promjenu uređivačke politike u ovom dijelu ali i potencijalnu edukaciju i povećanje senzibilnosti samih novinara za sve teme od značaja za očuvanje identiteta ove nacije.

 

Cilj analize, izuzev utvrđivanja broja objava u kojima se pominju Muslimani, jeste i provjera načina na koji se ovaj pojam koristi. U svim zabilježenim objavama provjeravao se kontekst (ton objave), odnosno da li se o posmatranoj temi, u ovom slučaju o pripadnicima jednog naroda, govorilo pozitivno, negativno ili neutralno. 

Da li su Muslimani bili glavna tema objave, jedna od više ili sporadična provjeravalo se kroz parametar fokus. Ovaj parametar pomaže da se još preciznije utvrdi stepen prisustva teme, odnosno informacija koje se tiču Muslimana u medijima, odnosno, da se provjeri da li su objave u cjelosti posvećene Muslimanima ili se oni „usputno pominju“.  

Preko tematske podjele selektovanih objava odgovorilo se na pitanje u vezi sa kojom glavnom temom/oblasti koju mediji obrađuju se najviše pominju Muslimane, što takođe doprinosi stvaranju jasnije slike o prisustvu Muslimana u medijima. 

Svi parametri, kao i broj objava u analizi, posmatrani su i po medijima pojedinačno, sa ciljem utvrđivanja eventualne razlike u izvještavanju kod različitih medija.

Za više detalja publikaciju možete preuzeti OVDJE.

Poslednja izmjena Monday, 31 July 2023 18:40
  1. Novosti