Radna posjeta Savjetu Muslimana Crne Gore Featured

Objavio/la  Aug 01, 2023

Predstavnici NVU ,,Građanski aktivizam” su u sklopu aktivnosti na projektu ,,Društvo svih naroda” podržanog od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, posjetili Savjet Muslimana Crne Gore.

Nedavno smo imali čast posjetiti Savjet Muslimana Crne Gore, a tokom ove posjete bili smo svjedoci visokog nivoa povjerenja zajednice u njihov rad. Takođe tokom sastanka se govorilo o značaju dobro uspostavljenih zakonskih normi koje regulišu prava i zaštitu manjinskih zajednica. Međutim, takođe se primijetila i potreba za jačim poštovanjem istih, a posebno onih koje se odnose na manjinske zajednice.

 

Savjet Muslimana Crne Gore može biti ponosan na visok stepen povjerenja koje uživa u zajednici. Njihov predani rad i zalaganje za zaštitu prava i interesa muslimanske zajednice u Crnoj Gori je prepoznato i cijenjeno. Povjerenje koje im je ukazano svjedoči o važnosti njihove uloge u očuvanju kulturnog i vjerskog identiteta muslimana u zemlji.

 

Takodje, tokom sastanka ukazalo se na karakterističan podatak da u Vladama Crne Gore od 2001. godine je bio samo jedan ministar koji se nacionalno izjasnjavao kao Musliman.

 

Naime, tokom razgovora, naglasila se važnost dobro uspostavljenih zakonskih normi koje se odnose na prava i zaštitu manjinskih zajednica. Ove norme predstavljaju temelj za izgradnju inkluzivnog i tolerantnog društva u Crnoj Gori. Međutim, takođe se zaključilo da još uvijek postoji potreba za jačim poštovanjem ovih normi od strane institucija i drugih aktera u društvu. Ovo je ključno kako bi se osiguralo da sva lica, bez obzira na njihovu etničku ili vjersku pripadnost, uživaju u jednakim pravima i mogućnostima.

 

S tim, u vezi posjeta Savjetu Muslimana Crne Gore bila je prilika da se naglasi važnost povjerenja u rad Savjeta i uloge koju ima u zaštiti prava i interesa muslimanske zajednice. Takođe se ukazalo na važnost dosljednog poštovanja zakonskih normi koje se odnose na manjinske zajednice kako bi se osiguralo pravično i inkluzivno društvo za sve građane Crne Gore. Na kraju sastanka izveli su se zaključci da je neophodno i primarno podržavati rad i napore svih relevantnih aktera u cilju promocije i jačanja međusobnog poštovanja i razumijevanja među svim zajednicama u našoj zemlji.

  1. Novosti