Usaglašen zajednički nastup Savjeta manje brojnih naroda u cilju boljeg budžetskog pozicioniranja u 2024 Featured

Objavio/la  Nov 10, 2023

U okviru svojih aktivnosti Predsjednici nacionalnih savjeta i vijeća Crne Gore održali su danas sastanak u prostorijama Srpskog nacionalnog savjeta.

 

Na sastanku je, kako je saopšteno, usaglašen zajednički nastup Savjeta manje brojnih naroda u cilju boljeg budžetskog pozicioniranja u 2024. godini, jer, kako su naveli, očigledno je da su postojeća sredstva “nedovoljna za elementarno funkcionisanje i rad Savjeta”.

Dogovoreno je da se zajednički podnesu inicijative izmjene zakonskih rješenja Zakona o ljudskim i manjinskim pravima Crne Gore, koje se tiču statusa nacionalnih savjeta, jedan je od zaključaka.

“O inicijativi će biti obaviješteni Ministartstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, Odbor za ljudska prava i slobode, Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i drugi zaintresovani subjekti za prava i položaj manje brojnih naroda Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

 

Potpisnici saopštenja: 

 

Srpski nacionalni savjet Crne Gore

Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore

Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori

Nacionalni savjet Albanaca

Savjet Muslimana Crne Gore

Romski savjet

  1. Novosti