Nacionalni Muslimani pretrpjeli najveći etnički inžinjering u ovom vijeku Featured

Objavio/la  Nov 10, 2023

Delegacija Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore u kojoj su bili predsjednik nacionalnog Savjeta Muslimana Sabrija Vulić i generalni sekretar mr Kadrija Kurpejović susrela se u Podgorici sa predstavnicima Evropske komisije za zaštitu nacionalnih manjina.

Tom prilikom Vulić i Kurpejović upoznali su predstavnike Evropske komisije sa činjenicom da su etnički Muslimani pretrpjeli najveći etnički inžinjering u 21. vijeku činjenicim da je brojnost ovog naroda drastično smanjena u periodu od 1991.g. kada ih je na popisu bilo oko 14,5 posto , da bi taj broj 12 godina kasnije 2003.g. bio svega 3,9 procenata.

Istovremeno nacionalni Muslimani u Crnoj Gori pretrpjeli su u period od 2001 godine kada su se prvi put u istoriji u Crnoj Gori pojavili Bosnjaci do danas žestoju asimilaciju i diskriminaciju čemu svjedoči i činjenica da su u svim vladama u posljednje 22 godine imali samo jednog ministra koji se javno izjašnjavao kao Musliman. Za svo to vrijeme trpjeli su i trpe diskriminaciju “po dubini” .

  1. Novosti