KOMISIJA KOJOJ NE VALJA PROJEKAT DOBITNIKA TRINAESTOJULSKE NAGRADE Featured

Objavio/la  Jan 02, 2024

Komisija za vrijednovanje projekata Fonda za manjine nakon dopisa za javnost kojeg su dostavili medijima, a koji ne znamo ko je potpisao , pa tako i ne znamo ko je i napisao, jo jednom je potvrdila svoju neznavenost.

 

Pa krenimo redom. Gospoda iz nepotpisane komisije još uvijek nijesu naučila da su nacionalni savjeti krovne organizacije manje brojnih naroda u Crnoj Gori, pa se kao svako ko je neznaven pitaju zašto nacionalni savjeti reaguju na njihovu sramnu raspodjelu sredstava Fonda za manjine. To je inače komisija koja će ući u istoriju, jer je recimo jednom projektu u samo nekoliko dana „uspjela“ da dodijeli prvo 84 boda od mogućih sto, a onda par dana kasnije 29 bodova.

 

To je Komisija koja je odbila projekat dobitnika najvećeg državnog priznanja Trinaestojulske nagrade i medjunarodno priznatog stvaraoca profesora Senada Gačevića. Toliko se oni dobro „razumiju“ u umjetničku muziku.

 

To je Komisija u kojoj je jedan član izabran u vrijeme dok mu je otac bio predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Toliko o nepristrasnosti I sukobu interesa.

 

To je komisija u kojoj je jedan član pred više od deset prisutnih rekao da ne razlikuje nacionalno od vjerskog kada su u pitanju projekti Muslimana i muslimana.

 

To je Komisija čiji su članovi , koliko saznajemo ,a imamo i nekih potvrda, intervenisali kod podnosilaca žalbi da ih povuku .

 

To je Komisija u kojoj pojedini članovi nikada nijesu uradili projekat vezan za manje brojne narode.

 

To je Komisija u kojoj je jedan član osudjen zbog zloupotrebe službenog položaja.

 

To je Komisija koja ne priznaje odluku Upravnog odbora fonda kao drugostepenog organa koji upravlja Fondom za manjine.

 

Nijesmo željeli da reagujemo prvog dana novogodišnjih praznika, kako bi članovi komisije uživali u plodovima svoga rada, ali biće vremena da se podnesu računi.

 

  1. Novosti