Vulić: Etnički Muslimani ulaze u političku utakmicu kao potpuni autsajderi Featured

Objavio/la  Feb 23, 2024

U Crnoj Gori je potrebno preduzeti odlučne korake kako bi se omogućila veća politička participacija manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, što zahtijeva promjene u zakonodavstvu, kao i jačanje političke edukacije i osnaživanje manjinskih grupa kako bi aktivno učestvovale u političkom životu.

To je saopšteno na konferenciji „Kako do djelotvornog učešća manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u sistemu odlučivanja?“, koju je organizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI).

Programska direktorica Centra za monitoring i istraživanje CeMI, Teodora Gilić, istakla je da sistem zaštite prava manjina u Crnoj Gori predstavlja otvoreni okvir koji treba kontinuirano nadograđivati da bi bila postignuta suštinska ravnopravnost i usaglašenost sa najboljim međunarodno-pravnim standardima u ovoj oblasti.

-Nažalost, i pored potrebe za promjenama, ne postoje pomaci u smanjenju cenzusa za političku zastupljenost pojedinih manjinskih grupa u Skupštini Crne Gore.

Izostanak izmjena Zakona o izboru odbornika i poslanika predstavlja prepreku ka ostvarenju veće inkluzije i participacije RE zajednice u političkom životu Crne Gore.

Osim RE populacije, ni građani muslimanske nacionalnosti nemaju svoje autentične predstavnike u crnogorskom parlamentu-navela je Gilić.

Ocijenila je da je od izuzetne važnosti kontinuirano raditi na poboljšanju zakonodavnog okvira kako bi se osigurala veća politička participacija manjinskih naroda.

  1. Novosti