Budva: Održan radni sastanak na temu „Strategija manjinske politike 2024-2028“

Objavio/la  Mar 08, 2024

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava započelo je izradu novog nacionalnog dokumenta u oblasti zaštite i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih nacionalnih manjina u Crnoj Gori za naredni petogodišnji period.
Tim povodom u Budvi je 19. i 20. ferbruara održan sastanak radne grupe i posmatrača.


Ispred Nacionalnog Savjeta Muslimana Crne Gore , ovom skupu je sa zapaženom ulogom učestvovao generalni sekretar mr Kadrija Kurpejović koji je na primjeru akcionog plama Savjeta Muslimana dao značajan doprinos ostvarivanju zacrtanih zadataka.


Nova Strategija manjinske politike 2024-2028 imaće pet oblasti: Obrazovanje, kultura, informisanje, zapošljavanje i političko učešće.
Njeno usvajanje planirano je u drugom kvartalu ove godine.

Poslednja izmjena Friday, 08 March 2024 07:40
  1. Novosti