Savjet Muslimanskog naroda Crne Gore ima svoj štand na Medjunarodnom saju knjiga u Podgorici koji će trajati do 22. oktobra. 

Odbori glavnog Grada Podgorica i Bijelog Polja, Partije crnogorskih Muslimana odlučili su, većinom glasova, da povuku liste sa kandidatima za lokalne izbore u ova dva grada.

Inicijativa mladih za ljudska prava je na pres konferenciji predstavila publikaciju "Upoznaj komšiju - Kultura nacionalnih zajednica u Crnoj Gori".

U okviru projekta podržanog od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava uspješno je realizovana i publikovana Analiza- Zastupljenost i predstavljanje Muslimana u javnosti- aktuelno stanje i preporuke pozitivne prakse u realizaciji nosioca projekta Eme Koljenović, a u saradnji sa Savjetom Muslimana Crne Gore.

U organizaciji Savjeta Muslimana Crne Gore u prostorijama OŠ Mrkojevići održana je likovna radionica namjenjena najmlađim polaznicima kojom je rukovodio naš istaknuti umjetnik i profesor Muharem Muratović. Savjet Muslimana Crne Gore je obezbjedio sav potrebni material za polaznike radionice kao i finansijsku potporu. Ovo je prvi put da se organizuje radionica ovog tipa, a interesovanje je bilo izuzetno veliko pa je oformljena grupa od 21 polaznika. Djeca su uživala u spoju igre i slikarstva što je bio i cilj radionice.

Danas je otpočela sa radom likovna radionica namjenjena najmladjim polaznicima kojom rukovodi naš istaknuti umjetnik i profesor Muharem Muratović. Radionica se održava u prostorijama OŠ “Mrkojevići”. Organizartor radionice je Savjet Muslimana Crne Gore koji je obezbjedio sav potrebni material za polaznike kao i finansijsku potporu. Ovo je prvi put da se organizuje radionica ovog tipa, a interesovanje je bilo izuzetno veliko pa je oformljena grupa od 21 polaznika. Djeca su prvog dana uživala u spoju igre i slikarstva što je i cilj radionice.