Predstavljena publikacija "Upoznaj komšiju-Kultura nacionalnih zajednica u Crnoj Gori" Featured

Objavio/la  Aug 02, 2022

Inicijativa mladih za ljudska prava je na pres konferenciji predstavila publikaciju "Upoznaj komšiju - Kultura nacionalnih zajednica u Crnoj Gori".

U okviru projekta "Upoznaj komšiju", koji je podržan od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, predstavljana je publikacija sa 10 autorskih tekstova.

Na prezentaciji su govorila tri autora i to gospođa Amina Murić, gospodin Mirza Luboder i gospodin Sabrija Vulić. 

Poruka svih autora bila je da je multikulturalnost Crne Gore njeno najveće bogastvo koje se treba njegovati i da državne institucije, civilni sektor i mediji moraju uložiti više napora na unapređenju suživota naših građanki i građana.

Inicijativa mladih za ljudska prava će nastaviti i dalje da radi na smanjenju etničke distance, promociji duha tolerancije i interkulturalnog dijaloga, kao i na međusobnom razumjevanju i poštovanju različitosti.

  1. Novosti